Chateau Bar

Jacubska 2

110 00 Praha 1

Pizzeria Giovanni

Kozna 11

110 00 Praha 1

Cafe Slavia

Narodni trida

110 00 Praha 1

Bar Papas

Betlemske nam.

110 00 Praha 1

Le Cafe Colonial

Sireka 6

110 00 Praha 1

St. Nickolas

Trziste 10

110 00 Praha 1

curkrkavalimonada

Lazenska 7.

110 00 Praha 1

Jo´s Bar

110 00 Praha 1